Smakstorget fylles i år av mer enn 20 vinimportører og produsenter. Gjennom å løse billett får du tilgang på mer enn 400 viner. Billetten koster 195,- og gir deg også fem smaksbonger du kan bruke fritt.

SmaksTorget finner du i et stort oppvarmet telt på Bryggetorget, Aker Brygge

ovf_kart_700x350_03