Drypp fra programmet

Oslo Vinfestival har mye spennende på gang og programmet er nå ferdig. Det vil romme alt fra enkle drop in smakinger til middager med vinmakere, togturer med vinkonduktør, smaketorg der man kan få smakt på et utall ulike viner og virkelig gjøre seg kjent i mangfoldet i vinens verden!

Få også med deg den unike visningen av filmen «Sideways» med påfølgende Pinot Noir smakinge med Claudia Schug – datter av Walter Schug; av mange omtalt som Pinot Noirens pionér i USA.